Taborništvo je način življenja

Način dela pri tabornikih

Naša posebnost je način dela – taborniški pristop. To pomeni, da znanje in spretnosti pridobivamo skozi izkušnje, v varnem okolju majhnih skupin. V skupinah so enako stari taborniki, vodijo jih vodniki - mladi, a izkušeni prostovoljci, ob podpori odraslih tabornikov. Taborniki imamo svojo prisego in zakone ter živimo v skladu z njimi. Naše delo sicer poteka po programu, a so vse aktivnosti organizirane tako, da lahko ob skupnih ciljih taborniki sledimo svojim interesom in ob tem osebnostno rastemo.

Kaj vse zajema taborniški pristop:

  • učenje skozi delo, saj smo vsi taborniki aktivno vključeni v okolje, kjer se lahko učimo skozi konkretno izkušnjo, skozi prakso;
  • sobivanje z naravo, ker je narava naš dom - taborniki spoznavamo naravo, stremimo k sobivanju in se učimo spoštljivega odnosa do nje ter načinov za njeno ohranitev;
  • članstvo v majhnih skupinah, kar predstavlja varno okolje za raziskovanje in razvoj medosebnih odnosov ter življenje v (taborniški) skupnosti;
  • program aktivnosti, kjer se stopnjuje zahtevnost, saj pri naših dejavnostih izhajamo iz interesov mladih in dajemo možnost za postopno samostojno izbiro in odločanje o sebi in skupini;
  • simbolni okvir z našimi običaji, šegami in navadami, ki nas povezujejo in nam dajo občutek pripadnosti;
  • življenje v skladu s taborniško prisego in zakoni, kar daje mladim priložnost za raziskovanje, spoštovanje in razumevanje vrednot;
  • podpora odraslih, ki prek mentorstva ali druge oblike podpore mladim ustvarjajo varno okolje za učenje iz lastnih napak.
  • vključenost v skupnost, kar tabornika žene v aktivno raziskovanje in zavzemanje za dobrobit ožjega in globalnega okolja ter spodbuja večje spoštovanje in razumevanje med ljudmi.

Starostne skupine

Zaradi skupnih značilnosti otrok v določenem obdobju delimo taborniki člane v starostne skupine. Učenje skozi igro, raziskovanje in delo v skupini spodbujajo enakopravnost in samostojnost, mladi ob tem postopoma prevzemajo odgovornosti in se soočajo z izzivi.

Murni

predšolski otroci

Taborništvo je igra. Čas preživljam skupaj z otroki iz skupine in vodnikom ter skozi igro v naravi spoznavam svet taborništva.

Medvedki in čebelice

mlajši šolarji, do 11 let

Taborništvo je zabava. S prijatelji in vodnikom varno raziskujem svet in se zabavam. Z njimi se igram in osvajam prve taborniške veščine, saj smo skupaj uspešnejši.

Gozdovnice in gozdovniki

starejši šolarji, od 11 do 15 let

Taborništvo je dogodivščina. V družbi vrstnikov pridobivam izkušnje in se soočam z vedno večjimi izzivi. Znam sodelovati in pomagati, kadar je potrebno. Ponosno povem svoje mnenje.

Popotniki in popotnice

srednješolci, od 16 do 20 let

Taborništvo je prijateljstvo in izkušnja. Med prijatelji se vedno bolj spoznavam. Prevzemam več odgovornosti, izbiram svoje poti, spoznavam mednarodno okolje in se aktivno vključujem v lokalno skupnost. Prostovoljstvo me navdihuje.

Raziskovalci in raziskovalke

mladi od 21 do 27 let

Taborništvo je šola za življenje. Delam za druge in s tem tudi zase, ob tem se razvijam. Prostovoljski dosežki so mi v ponos. Vztrajam na svoji poti, tudi ko je težko, saj dobro poznam svoj cilj.

Grče

odrasli nad 27 let

Enkrat tabornik, vedno tabornik. Taborniške izkušnje in vezi me bogatijo, pomagajo mi na zasebni in službeni poti. Če me potrebujejo, sem v oporo mlajšim tabornikom. Taborništvo je neločljivi del mene.