Zgodovina

Taborniška dejavnost v Kamniku se je začela leta 1963 v prostorih gimnazije Kamnik, ko je bila ustanovljena Četa Bistriških gamsov. Ime smo poiskali v naravi oz. so to kamniški simboli. Gams je simbol kamniških planin, Kamniška bistrica pa je reka, ki teče skozi naše mesto in izvira pod kamniškimi Alpami. Leta 1982 se je četa poimenovala v Odred, kasneje pa v Rod Bistriških Gamsov. Pravzaprav je že od leta 1926 v Kamniku deloval Gamsov Steg skavtov in planink, leta 1955 pa so taborniki najprej ustanovili Odred Belih Gora, ki je prenehal delovati, kasneje pa je ponovno zaživel pod sedanjim imenom.

Rod Bistriških Gamsov v letu 2023 praznuje 60 let!