Vabilo na občni zbor

Spoštovane članice in člani Rodu bistriških gamsov Kamnik,

Vabim vas na občni zbor društva, ki bo potekal v četrtek, 18. 3. 2021 ob 17.00, preko aplikacije Microsoft Teams na povezavi: http://bit.ly/30YMl2l

Udeležba starostnih skupin PP, RR in G je obvezna.
Iz 27. člena statuta sledi: »Glasujejo in volijo lahko vsi člani z dopolnjenim 15. letom starosti. Mlajše člane predstavljajo njihovi starši oz. skrbniki.«

Predviden dnevni red:

1.       Sprejem dnevnega reda
2.       Izvolitev delovnega predsedstva
3.       Finančno in programsko poročilo za leto 2020
4.       Finančni in programski načrt za leto 2021
5.       Volitve in imenovanja
6.       Razno

Vas zanima aktualno dogajanje, naše novice in poročila z akcij?
Prijavite se na Gamsove novice.

© 1963 - 2022, Rod bistriških gamsov Kamnik. Vse pravice pridržane. // Izdelava spletnih strani www.webko.si
Tiskanje strani: https://rbg-kamnik.si/novice/vabilo-na-obcni-zbor/176